ONS FORMATIOUNEN 

All eis Cheffen hu eng Formatioun vun der FNEL.

Assistant Chef d’Unité

Ab  16 Joer am Ufank vum Scoutsjoer (01/09). Éischte Cycle vun der Cheffeformatioun – 150 Stonnen insgesamt - ass équivalent zum Brevet B vun der SNJ. Konditioun: engagéiert als Chef an enger Branche

  • Bosses & Bobos

  • Tronc commun

  • Tronc spécifique (je no Branche)

Chef d’Unité

Ab  17 Joer am Ufank vum Scoutsjoer (01/09) Zweete Cycle vun der Cheffeformatioun – 150 Stonnen insgesamt - ass équivalent zum Brevet C vun der SNJ. Konditioun: engagéiert als Chef an enger Branche a mat Erfolleg den Assistant Chef d’Unité gemaach hunn

  • Tronc commun

  • Tronc spécifique (je no Branche)

Les Aigles, Association sans but lucratif
23, boulevard Grande-Duchesse Joséphine Charlotte, L-1845 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: F2182