ONS CHEFFEN

D'Aigles gi exklusiv geleed vu fraiwellëgen, héich motivéiert a forméierte Cheffe a Chefftainen.

Chef sinn ass Virbild sinn, dat weiderginn, wat ee vun anere bäibruecht krut, en Deel vun enger éiweger Kette sinn, leeden, ëmmer erëm iwwerrascht ginn, e Liewe laang vu Kleng a Grouss weiderléieren, Responsabilitéit iwwerhuelen an nei Leit kenne léieren, Wuessen a sech asetze fir eng besser Welt. 

Ons Scouts Cheffe sinn zu 100% benevol a maachen eng Formatioun déi 2 Joer dauert. Dës Formatioun ass vum Lëtzebuerger Staat unerkannt.

Chefs de branches

34160929_1439827239495948_52126072107769

Lou Gutenkauf

Chef de Colonie

31514081_2060589534195994_72578106622088

Tom Kayser

Chef de Meute

34268682_1439822812829724_35031609508091

Sarah schiltz

Chef de Troupe

Anouk_K.jpg

Anouk Kayser

Respo. unité explorer

Lex_K.jpg

Lex
Kaiser

Chef de Clan

Ben_R.jpg

BEN
Reckinger

Respo. Senior Scouts

Trixy_F.jpg

Trixy feider

Chef de Groupe