top of page

Mir proposéieren sechs verschidden Branchen, adaptéiert un all Altersgrupp.

6-7 Joer

D’Beaver sinn déi klengst an déi jéngst Branche an der FNEL.

8-10 Joer 

D’Wëllefchersbranche lieft no der Devise “Mir dinn eis Bescht”.

11-13 Joer

D'Scoute liewen zesummen mat hire Frënn an enger Patrull.

14-15 Joer

D’Explorer féieren de Scoutsgeescht e Schrëtt weider.

16-20 Joer

D’Roverbranche mécht d’Transitioun zum Erwuesseginn.

Ab 21 Joer

D'Aquila sin d'Senior Scouts vun den Aigles.

bottom of page