Mir proposéieren sechs verschidden Branchen, adaptéiert un all Altersgrupp.

aquila

Ab 21 Joer

"Zeréckgin"

 

D'Aquila sin d'Senior Scouts vun den Aigles. 

Les Aigles, Association sans but lucratif
23, boulevard Grande-Duchesse Joséphine Charlotte, L-1845 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: F2182